فرم دعوت به همکاری

کارشناس پشتیبانی کامپیوتر » مسط به کلیه امور شبکه - Passive - Active - نرم افزار و سخت افزار - مسلط به ویندوز سرور - خلاق - فعال - پیگیر - ترجیحا دارای مدارک رسمی Microsoft / MikrotiK

لطفا زمینه مورد علاقه همکاری خود را با شرکت راهکار مفید پرداز انتخاب نمایید
نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
شهر محل تولد خود را وارد نمایید
شماره شناسنامه خود را بدون کاراکترهای اضافی وارد نمایید
تاریخ تولد خود را از طریق ابزار موجود وارد نمایید
RadDatePicker
Open the calendar popup.
وضعیت نظام وظیفه خود را وارد نمایید. متقاضیان خانم ، گزینه سایر را انتخاب نمایند.
وضعیت تاهل خود را وارد نمایید

شماره تلفن همراه خود و یا شخص دیگری را جهت تماس وارد نمایید
شماره تلفن ثابت خود یا شخص دیگری را جهت تماس وارد نمایید
لطفا منطقه و یا نام محله سکونت خود را وارد نمایید
نشانی پست الکترونیک (ایمیل) خود را وارد نمایید

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی خود را وارد نمایید
رشته تحصیل خود را وارد نمایید

سوابق شغلی

تاریخ شروع به کار در آخرین محل کار خود را از طریق ابزار موجود انتخاب نمایید
RadDatePicker
Open the calendar popup.
تاریخ خاتمه کار در آخرین محل کار خود را از طریق ابزار موجود انتخاب نمایید
RadDatePicker
Open the calendar popup.
نام آخرین شرکت محل کار خود را وارد نمایید

اطلاعات تکمیلی

با انتخاب یکی از گزینه ها، میزان آشنایی خود به زبان انگلیسی را مشخص نمایید
میزان حقوق درخواستی خود را به تومان وارد نمایید
در صورت تمایل خلاصه ای از رزومه خود را وارد نمایید